Numa Bay Exclusive - Sürdürülebilirlik
Gölcük Mevkii, Türkler Mah. Alanya / TURKEY Reservation: 0 (242) 268 0700 Multimedia

Sürdürülebilirlik

Anasayfa Sürdürülebilirlik

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Numa Hotels olarak sürdürülebilir kalkınmanın işimizde itici bir güç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle otellerimizin büyümesini çevre koruma ile uyumlu hale getirmeye kararlıyız.

Sürdürülebilirlik Politikamız, mevcut ulusal, bölgesel ve yerel mevzuatla uyumludur. Bu hedefleri yönetmek için:

  • Döngüsel ekonomiye odaklanarak azaltma ve yok etme stratejilerini uygulamak için bir atık yönetimi departmanı oluşturmak.
  • Sera gazlarının azaltılmasına katkıda bulunan yıllık hedeflere sahip bir enerji verimliliği planı geliştirmek ve 2022'den itibaren Elektrik Tüketimimizde Güneş Enerjisi kullanmak.
  • Şirketin çevreye olan etkisini en aza indirmek, ürün ve hizmetleri etik, sürdürülebilir ve sosyal açıdan bilinçli bir şekilde tedarik etmek ve yerel tüketim modeli oluşturmak.
  • Çevreyi koruma taahhüdü dahilinde çalışmak.
  • Mevzuat ve yönetmeliklere saygı duymak ve uymak.
  • Çevre için zararlı maddeleri ortadan kaldırmak için bir plan oluşturmak.
  • Karbon emisyonlarını tecrit etmeye yönelik eylemlerde bulunmak.
  • İlkelerimizi sürekli geliştirmek için tüm grupları ve ilgili departmanları bu taahhüdün içine dahil ediyoruz.

    Numa Hotels

Sustainability Reports (TR)
Sustainability Reports (EN)
ARA CANLI DESTEK Galeri

© 2020 All rights reserved | NUMA HOTELS
Design by TheBandit powered by Bookup

Bookup